Polityka prywatnści

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Twoich danych jest firma Trademobile Group Adrian Słomczyński
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: Al.Gen.Józefa Hallera 86A, 53-203 Wrocław, adresem e-mail: serwis@trademobile.eu
3. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a oraz w celu podjęcia działań na Twoje żądanie – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
4. Podanie danych jest dobrowolne. Twoje dane przetwarzamy w celu skontaktowania się z Tobą jeżeli wypełniłeś formularz kontaktowy i wysłałeś do nas poprzez ten formularz wiadomość.
5. Dane Twoje przetwarzane będą w celu wskazanym powyżej i nie będą udostępniane innym odbiorcom za wyjątkiem podmiotów działających z naszego upoważnienia i na nasze polecenie np. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, firma hostingowa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. W razie cofnięcia zgody dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Informujemy, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.